POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE PERSONALE PE SITE


goridetravel.ro
* 1-- GO RIDE TRAVEL S.R.L., cu sediul social in Munincipiul Calarasi, Bulevardul REPUBLICII, nr.3, Bloc. N34, scara 1, etaj 1, ap. 6, Judet Calarasi, avand numar de Inregistrare la Registrul Comertului J51/ 195/13.05.2015, CUI 34495885 e-mail mail.goridetravel.ro (GO RIDE TRAVEL) prelucreaza datele dumneavoastra personale oferite prin formularul de rezervare online, in calitate de operator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 ( GDPR), in urmatoarele scopuri: Indeplinirea oricaror cereri si /sau reclamatii referitoare la serviciile prestate; Prestarea serviciilor solicitate de la website-ul http://www.goridetravel.ro ; Publicitate si reclama; Studii de piata; Tehnici de marketing directe. Toate datele clientilor nostri, in afara de documentele contabile ale acestora, vor fi pastrate pe o durata de 5 ani. Acestea vor putea fi impartasite partenerilor contractuali din teritoriul Romaniei (curierat, etc.). Fundatia juridica a prelucrarii o constituie atat executarea contractului, cat si interesul legitim al GO RIDE TRAVEL de a-si optimiza gama de servicii, de a informa clientii in mod permanent aferent promotiilor si ofertelor sale, de a-si loializa clientii si a le rasplati devotamentul. Privind datele personalele ale clientilor, acestia au mai multe drepturi pe care le pot exercita printr-o cerere tip scrisa, adresata GO RIDE TRAVEL, datele necesare fiind mentionate mai sus. Aceste drepturi sunt:
Dreptul solicitarii accesului la datele personale.
2-- Clientii nostri au dreptul de a beneficia de o confirmare ca datele personale privindu-i pe acestia sunt sau nu prelucrate.
Specificarea
datelor prelucrate, scopului acestora, perioada de pastrare si gradul de divulgare al acestora.
Reinformarea privind drepturile avute privind date personale,
Solicitarea comunicarii datelor
in format electronic, situatie in care datele vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat de GO RIDE TRAVEL in mod curent, cu exceptia cazului in care clientii solicita comunicarea informatiilor in alt format.
Dreptul de a depune o plangere
in fata autoritatii de supraveghere, in cazul in care clientul considera ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 ( GDPR).
Dreptul de a solicita stergerea datelor.
Clientii dispun de dreptul de a cere de la GO RIDE TRAVEL stergerea datelor personale care ii privesc, fara intarzieri nejustificate, iar GO RIDE TRAVEL are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care ii privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:
Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a operatorului in temeiul legislatiei europene sau nationale. Prelucrarea ilegala a datelor. Exercitarea dreptului de opozitie cu privire la utilizarea datelor in scopul marketingului direct. Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea motivului colectarii / prelucrarii. Exercitarea dreptului de opozitie in conditiile descrise la dreptul de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea.
Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii..
Aceasta poate fi solicitata in urmatoarele conditii: In cazul opunerii la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. In cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar clientul le solicita pentru exercitarea, apararea sau constatarea unui drept in instanta;
Neexercitarea dreptului de stergere si prelucrarea ilegala. Constatarea inexactitatii datelor prelucrate, pentru o perioada care sa permita GO RIDE TRAVEL RENT sa verifice exactitatea datelor. In cazul restrictionarii prelucrarii GO RIDE TRAVEL va informa clientii inainte de ridicarea restrictiei

Dreptul la opozitie. Clientii nostri au dreptul de a se opune prelucrarii atunci cand scopul prelucrarii il reprezinta marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci cand masura este legata de marketingul direct respectiv. In cazul exercitarii dreptului la opozitie, GO RIDE TRAVEL nu va mai prelucra datele clientului cu exceptia prezentei unui motiv legitim, dovedit, care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor clientului sau daca scopul prelucrarii este apararea, exercitarea sau constatarea unui drept in instanta. Dreptul de a solicita GO RIDE TRAVEL rectificarea datelor. Clientii nostri au dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Solicitarea unei copii gratuite a datelor cu caracter personal prelucrate; ne rezervam dreptul de a percepe o taxa pentru mai multe copii solicitate.